ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 41 ถึง 60 จาก 328 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
41
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.แก่งแก ร่วมกันจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการ์และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชนขยายผล4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
42
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ลงปรึกษาหารือ กับตัวแทนคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
43
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้ออกเยี่ยมเยือน พูดคุยร่วมกับ อบต.เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชน4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
44
กองเลขาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพได้มีการพบปะ ประชุมกันที่บ้านสวนซุมแซง 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
45
ถอดบทเรียนกระบวนกร สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
46
ผึ้งน้อยรณรงค์คัดแยกขยะ4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
47
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคามจัดการขยะในโรงทานที่วัดอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
48
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชน ชุมชนส่องเหนือร่วมคัดแยกขยะในโรงทาน ที่วัดอุทัยทิศ4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
49
5 พลัง ขับเคลื่อนชวนเพื่อนมาร่วมสร้างความดีสู่สังคมสุขภาวะ4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
50
ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
51
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนส่องเหนือ ไปช่วยจัดการขยะโรงทานในงานเทศน์เข้าพรรษา ที่วัดนาควิชัย4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
52
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย ได้เปิดเวทีเยี่ยมยามถามข่าว ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสภาองค์กรขุมชน4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
53
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม นำทีม เยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนชุนชนส่องเหนือ ไปช่วยวัดป่าประชาบำรุง จัดการขยะในโรงทาน4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
54
สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว ชาวตำบลงัวบา4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
55
ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
56
สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
57
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการขยะกับกลุ่มผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลฯ 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
58
การประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
59
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางหนุนเสริมการทำงานของสภาองค์กรชุมชน4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
60
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเด็กเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม และกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นชุมชนส่องเหนือส่องใต้ มาช่วยวัดเครือวัลย์บ้านค้อ ในการจัดการขยะในโรงทาน4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019