หัวข้อกิจกรรมประชุมสรุปถอดบทเรียนและติดตาทศูนย์ประสานงาน สปสช.เพื่อประชาชน ปี 60
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 จัดประชุมสรุปถอดบทเรียนและติดตาทศูนย์ประสานงาน สปสช.เพื่อประชาชน ปี 60. ณ โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดย นพ.ปรีดา อารักษ์ ผอ.สปสช.เขต 7 เป็นประธานในงาน ทั้งนี้กระบวนกรที่ร่วมประชุมได้แก่นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์ นายเรืองเดช โพธิ์ศรี และน.ส.สุอังคณา ผิวเผื่อน และคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน ฯ ทั้ง 4 จังหวัด ช่วงบ่ายไดแบ่งกลุ่ม้ให้โจทย์แผนดำเนินงานในปี 61 จะขับเคลื่อนอย่างไร? และสิ่งที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นนำเสนอต่อที่ประชุมให้วันพรุ่งนี้ 7 ก.ค.60
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)