หัวข้อกิจกรรมประชุมทำความเข้าใจกลไกอำเภอ
รายละเอียดของกิจกรรมวันนี้ 5 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านสวนซุมแซง อ.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เวลา 09.30-13.00 น. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมทำความเข้าใจกลไกอำเภอได้แก่ อำเภอเมือง นาดูน นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย ชื่นชม และเชียงยืน ในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ 1. แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจ ในเรื่องความสำคัญของการทำงานของภาคประชาสังคมจังหวัดมหาสารคาม 2. การขับเคลื่อนการทำงานของฮักแพงฯ ที่ผ่านมา 3. กิจกรรมโครงการที่จะดำเนินงานร่วมกัน (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ซึ่งผลของการประชุมจะได้นำไปขับเคลื่อนดำเนินงานในระดับอำเภอต่อไป
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)