หัวข้อกิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกุดรัง
รายละเอียดของกิจกรรม 2 กรกฎาคม 60 คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนกุดรัง จัดเวทีประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกุดรัง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกุดรัง เวลา 09.30 - 12.30 น มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชน 5 ตำบล ได้แก่ ต.กุดรัง ค.เลิงแฝก ต.หนองแวง ต.นาโพธิ์ ต.ห้วยเตย และคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอกุดรังและจังหวัด ชึ่งแกนนำของแต่ละสภาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้กับคณะทำงานอำเภอฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการหนุนเสริมการทำงานของแต่ละสภา ชึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน หลังจากเสร็จเวทีแล้วทางคณะทำงานได้สรุปผลการจัดเวที โดยมีแผนการสรุปผลการประเมินความก้าวของอำเภอกุดรังในวันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 09.30 น เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่4 เม.ย. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)