หัวข้อกิจกรรมเวทีวิชาการอาหารปลอดภัย
รายละเอียดของกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60 ได้สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่าย Thai pan และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมี กำจัดศัตรูพืช ได้จัดเวทีวิชาการอาหารปลอดภัย ที่ศูนย์ซุมแซง มหาสารคามผูู้เข้าร่วมมาจากแกนนำสมัชชาสุขภาพ ๑๙ จังหวัด เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พื้นที่เครือข่ายงานสสส. คณะกรรมการกขป. ประเด็นอาหารปลอดภัย เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช( หนองบัวลำภู มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธร ) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสาน ..
เริ่มวันที่14 พ.ย. 2017
สิ้นสุดวันที่14 พ.ย. 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)