หัวข้อกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ
รายละเอียดของกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม และภาคประชาสังคม
เริ่มวันที่9 พ.ย. 2017
สิ้นสุดวันที่9 พ.ย. 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)