หัวข้อกิจกรรมเวทีพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียดของกิจกรรม27 ก.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนกันทรวิชัย จัดเวทีชี้แจงโครงการและเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูล "ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก" โดยแกนนำจิตอาสาตำบลต่างๆในอำเภอกันทรวิชัยเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยตกลงกันจะสำรวจข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 8 ส.ค. 60 นี้และเทศบาลโคกพระ โดยท่านรองปลัดเทศบาลอาสาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
เริ่มวันที่27 ก.ค. 2017
สิ้นสุดวันที่27 ก.ค. 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)