หัวข้อกิจกรรมการอบรม การนำเสนออย่างทรงพลัง ด้วยอินโฟกราฟิก ทีมกระบวนกรฮักแพง ร่วมงานอย่างตั้งใจ
รายละเอียดของกิจกรรมการอบรม การนำเสนออย่างทรงพลัง ด้วยอินโฟกราฟิก ทีมกระบวนกรฮักแพง ร่วมงานอย่างตั้งใจ ในวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการอบรมได้เรียนรู้หลักการและปฏิบัติการ พร้อมส่งผลงานชิ้นเอกให้อาจารย์ได้แสดงความเห็น แนะนำ ติ ชม ในแต่ละคน
...กระบวนการอบรมดีมากเลยค่ะ อีกไม่นานคงได้เห็นพัฒนาการของผู้ผ่านการอบรม กันค่ะ
เริ่มวันที่20 ธ.ค. 2016
สิ้นสุดวันที่20 ธ.ค. 2016
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)