หัวข้อกิจกรรม62-10-26 เวทีเสวนาโภชนาการกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย และงานมุฑิตาจิตนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี
รายละเอียดของกิจกรรม26 ต.ค.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน จัดเวทีเสวนา “โภชนาการกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย” และงานมุฑิตาจิต นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี และนางสาวทรรศตวรรณ เดชมาลา ที่ปรึกษาสภาฮักแพงฯ ซึ่งเป็นเวทีและเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก สสส. ปี 2562-2563 ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีแกนนำสภาฮักแพงฯระดับอำเภอเข้ากิจกรรม จำนวน 11 อำเภอ
เริ่มวันที่Oct 26, 2019
สิ้นสุดวันที่Oct 26, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)