หัวข้อกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ อำเภอเชียงยืน
รายละเอียดของกิจกรรมวันนี้ 27 กย. 2561 สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนเชียงยืน ประชุมขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ที่ห้องประชุมอำเภอเชียงยืน กราบขอบพระคุณอาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ พร้อมทีมงาน( คุณหมอต้า คุณจักรพงศ์ คุณยงยุทธ) ที่มาหนุนเสริม และเป็นพลังหลักในวันนี้ค่ะ ที่มา ป้าเดือน ลุงอู๊ด
เริ่มวันที่27 ก.ย. 2018
สิ้นสุดวันที่27 ก.ย. 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)