หัวข้อกิจกรรมประชุมเตรียมงานตุ้มโฮมอีสาน
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 13 ตค 61 ทีมสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้ประชุมร่วมกับคณะวิชาการจัดงานมหกรรมสร้างสุขอีสาน ตุ้มโฮมอีสาน จัดโดย กขป 7 ซึ่งจะจัดที่ KICE ขอนแก่นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561
เริ่มวันที่13 ต.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่13 ต.ค. 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)