หัวข้อกิจกรรมประชุมประจำปีบ้านมั่นคงเขตเมือง พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย
รายละเอียดของกิจกรรม19 ตค 61 ร่วมประชุมสามัญประจำปี สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเขตเมือง พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ พอช ภาคอีสาน สมาชิกสหกรณ์ ฯ ผู้นำชุมชน ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอบคุณสภาเมืองเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนโกสุมพิสัย สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ที่มอบหมายไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม/ชี้แจงการดำนินงาน ขอบคุณครับ
เริ่มวันที่19 ต.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่19 ต.ค. 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)