หัวข้อกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนการทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 18 ตค 61 ทีมโกสุมพิสัยได้ส่งคืนข้อมูลสอบทานองค์กรภาคประชาสังคม ทำให้ทีมกองทุนสวัสดิการ ฯ มีความต้องการให้เติมความรู้ การดำเนินงานปี 62 แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงได้จัดแบบมีส่วนร่วม ทำกับข้าวมาทานด้วยกันที่ห้องประชุมมะคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โดยสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนโกสุมพิสัย เตรียมการเชิญวิทยากรให้ ได้รับเกียติจาก อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ , ท่านสรรพากรอำเภอโกสุมพิสัย ว่าที่ ร.ต.มาณพ เนตรภักดี , พี่เล็ก พมจ. , น้องเสก พมจ. กองทุนสวัสดิการจากตำบลในพื้นที่ 18 แห่งส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ทำอาหารมาร่วมงานทานด้วยกัน ต้มฉับช่าย+พะโล้ จากกองทุนหนองบัว , นึ่งปลาตำแจ่วผักลวก จากกองทุนหัวขวาง น่องไก่ทอดจากกองทุนโพนงาม ผัดพริกแกงถั่วหมูสามชั้นจากกองทุนแก้งแก แกงฟักหมู+ข้าว+น้ำดื่ม แถมตำบักยอใส่ข่า จากทีมฮักแพงเบิ่งแงงคนโกสุมพิสัย ต้องเตรียมข้อมูลภายใน 30 พย. ส่งเดือนธันวาคม 61 เพื่อขอรับการสนับสนุนประจำปี 62 ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด
เริ่มวันที่18 ต.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่18 ต.ค. 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)