หัวข้อกิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ขับเคลื่อน ตำบลรูปธรรม กับ พอช.ภาคอีสาน และสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล จัดทำ MOU ระหว่าง กับขบวนจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรม24 ม.ค.60 ณ สวนซุมแซง อาศรมครูต้อย บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีการจัดทำการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ขับเคลื่อน ตำบลรูปธรรม กับ พอช.ภาคอีสาน และสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล กับขบวนจังหวัดมหาสรคาม ซึ่งได้ใช้งบฯ ปี 60 จาก พอช.
ทั้งนี้ทุกตำบลต้องขับเคลื่อนในตำบล แบพหุภาคี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง...
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)