หัวข้อกิจกรรมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรม9 ม.ค.60 ที่สวนซุมแซง อาศรมครูต้อย บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กัทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมกระบวนกร,ทีมกองเลขา และทีม สกว.เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๐ โดยให้ทีมเลขานุการแต่ละประเด็นงาน ได้สรุปผลการเคลื่อนงานที่ผ่านมา และดูเป้าหมาย/ตัวชี้วัดการทำงาน ร่วมกันในปี ๒๕๖๐ ด้วย
พร้อมกันนี้ มีข้อเสนอให้แต่ละประด็นงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ได้เตรียมการขับเคลื่อนกลไกระดับอำเภอและจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพ เป็นการเคลื่อนงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทของพื้นที่ ตามความเหมาะสม ต่อไป.
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)