หัวข้อกิจกรรม เครือข่ายฮักแพงฯ ร่วมกับนักวิชาการของ รพ.มค.จัดสรุปผลงานวิจัย
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 15 ธค. 60 ณ ห้องประชุมจัมปาศรี รพ.มค. เครือข่ายฮักแพงฯร่วมกับนักวิชาการของ รพ.มค.จัดสรุปผลงานวิจัย 2 เรื่องที่มาจากการเปิดประเด็นของฮักแพงฯ และบูรณาการร่วมกันทั้งอำเภอเมืองฯ นับเปนผลงานวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข็งของการทำงานเครือข่ายได้
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)