หัวข้อกิจกรรมกรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมส่วนกลางจากกรุงเทพฯ และกรมอนามัยฯเขต 7 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันนี้ 8 ธันวาคม 2560 ทางกรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมส่วนกลางจากกรุงเทพฯ และกรมอนามัยฯเขต 7 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมฯ เพื่อที่ทางกรมอนามัยฯจะเสนอให้ทางตำบลท่าสองคอนเป็นพื้นที่ต้นแบบ(โมเดลการทำงานระดับประเทศ) และขยายผลการดำเนินงานจัดการขยะในระดับประเทศต่อไป ชึ่งเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานจัดการขยะทางตำบลท่าสองคอนได้นำเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนงานขยะของตำบลที่ได้ขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา และทางสภาฮักแพงเพิ่มเติมกระบวนการหนุนเสริมการทำงานจัดการขยะ ชึ่งตอนนี้ทางตำบลท่าสองคอนมีรูปแบบในการขับเคลื่อนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 3 แบบคือ 1)รูปแบบการจัดขยะระดับครัวเรือน 2) รูปแบบการจัดการขยะในงานบุญประเพณี_เทศกาล 3) รูปแบบการจัดการขยะแบบชุมชนกึ่งเมือง_บ้านจัดสรร ชึ่งจะเป็นรูปแบบในการขยายผลการทำงานต่อไป.
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)