แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

สารและสื่อสภาฯ ฮักแพง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างพรบ.สภาองค์กรชุมชนตำบล2018-10-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา3272018-10-21 11:58:38
2ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างรายงานสอบทานปี 61 พื้นที่อำภอโกสุมพิสัย2018-10-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2902018-10-21 12:21:30
3ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จังหวัดมหาสารคา ปี 25602018-10-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2922018-10-21 12:38:06
4ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน 2018-10-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา3772018-10-21 11:57:11
5ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างคำสั่งแต่งตั่งกรรมการกองทุน สปสช.ประจำปี 25612018-10-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2812018-10-21 12:54:17
6ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างผู้พิทักษ์ โรงเรียนและชาวนา2017-05-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการผู้ดูแลระบบ3832017-05-03 22:16:41