ทั้งหมด 141 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-30 ประชุมคณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-10-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1232019-10-31 14:21:25
2ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-29 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-10-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1062019-10-30 10:44:23
3ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-28 ประชุมงานวิจัย เครือข่ายวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน2019-10-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา992019-10-28 19:47:03
4ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-26 เวทีเสวนาโภชนาการกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย และงานมุทิตาจิตนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี2019-10-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา942019-10-28 12:38:15
5ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-25 เวทีสรุปบทเรียนโครงการวิจัย การสร้างการยอมรับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาตรฐานสูงฯ2019-10-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา972019-10-28 12:28:58
6ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-22 ประชุมคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอบรบือ2019-10-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1052019-10-28 12:21:06
7ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-21 กิจกรรมเยี่ยมยาม ถามข่าว และเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบอำเภอบรบือ2019-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1002019-10-28 12:11:48
8ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-20 กิจกรรมเยี่ยมยาม ถามข่าว และเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบอำเภอบรบือ2019-10-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1022019-10-28 11:58:51
9ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-19 ประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-10-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา992019-10-28 11:49:02
10ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-17 ประชุมงานวิจัย เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บึงปากเขื่อน ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น2019-10-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1132019-10-28 11:42:00
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด2019-10-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา32019-10-28 11:30:21
12ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-12 เวทีประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านหนองโจด2019-10-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-10-12 13:49:31
13ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-10 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-10-12 13:43:06
14ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-07 เวทีประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล2019-10-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-10-12 13:36:10
15ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-04 เวทีประชุมแกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขต 72019-10-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-10-12 13:25:09
16ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-30 เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและแผนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 2019-09-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา172019-10-02 17:53:44
17ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-27 กิจกรรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดข้าวอินทรีย์แบบ PGS แปลงสมาชิกของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-09-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-09-29 17:55:43
18ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-26 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 2019-09-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-09-29 17:51:34
19ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-24 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานประเด็นอาหารปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม2019-09-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา272019-09-24 16:25:26
20ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-22 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว2019-09-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา412019-09-22 17:23:14
21ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-17 เวทีอบรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดมหาสารคาม2019-09-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา272019-09-22 17:11:36
22ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-15 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-09-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา242019-09-22 17:04:57
23ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-12 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-09-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา262019-09-22 16:59:24
24ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-09 เวทีประมวลผลสถานะการขับเคลื่อนงานธรรมนูญตำบลภาคอีสาน2019-09-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-09-22 16:53:32
25ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-06 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกุง2019-09-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา312019-09-22 16:47:23
26ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-05 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแพง2019-09-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา192019-09-22 16:38:28
27ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-04 เวทีประชุมแกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์2019-09-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา272019-09-22 16:31:55
28ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-03 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเลิงใต้2019-09-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา232019-09-22 16:24:29
29ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-28 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา122019-08-28 15:02:30
30ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-27 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลโนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2019-08-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-08-28 14:37:19
31ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-27 ประชุมคณะทำงานที่อยู่อาศัยภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม2019-08-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา112019-08-28 14:50:09
32ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-26 ประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-08-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-08-28 13:57:16
33ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-26 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา172019-08-28 14:09:27
34ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-26 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-08-28 14:22:19
35ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-21 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม2019-08-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-08-27 18:53:33
36ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-21 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-08-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา92019-08-28 13:47:17
37ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-20 เวทีสรุปผลการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-08-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา92019-08-27 18:45:59
38ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-19 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลกู่สันรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2019-08-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา92019-08-27 18:39:17
39ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-16 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเชียงยืน และเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม2019-08-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา12019-08-27 18:26:45
40ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-14 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-08-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา32019-08-27 18:20:24
41ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-13 เวทีสรุปผลการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา22019-08-27 18:10:00
42ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-07 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-08-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา202019-08-09 15:22:26
43ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-06 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม2019-08-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-08-09 15:18:08
44ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-05 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-08-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-08-05 20:39:31
45ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-02 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-08-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-08-05 20:33:00
46ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-01 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลหัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-08-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-08-01 14:23:02
47ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-31 เวทีประชุมคณะทำงานสภาตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงงคนพยัคฆ์ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา192019-07-31 20:11:58
48ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-31 เวทีประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดมหาสารคาม2019-07-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา202019-07-31 20:19:11
49ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-26 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-07-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-07-26 20:29:02
50ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-25 เวทีการประชุมคณะทำงานกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-07-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา242019-07-25 19:41:52
51ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-24 เวทีประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เดือดร้อนและรับผลประโยชน์จากโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-07-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา252019-07-25 19:30:26
52ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-20 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-07-20 11:43:35
53ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-20 การสอบทานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทของตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา172019-07-20 21:33:11
54ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-19 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-07-19 21:16:20
55ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-19 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอนาดูน2019-07-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-07-19 21:39:55
56ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-18 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-07-18 13:15:56
57ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-18 เวทีประชุมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอยางสีสุราช 2019-07-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา32019-07-19 21:07:59
58ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-15 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-07-15 18:10:01
59ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-15 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม2019-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-07-15 18:15:43
60ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-15 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา142019-07-15 22:30:37
61ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-13 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2019-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-07-15 17:54:22
62ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-13 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2019-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-15 18:06:48
63ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-12 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2019-07-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-12 17:53:07
64ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-12 เวทีอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนให้กับพี่น้องแกนนำชุมขนตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2019-07-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา112019-07-12 18:19:38
65ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-12 เวทีสอบทานแบบบูรณาการระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชน และ สภาองค์กรชุมชนตำบล ในพื้นที่อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม จุดแรก ช่วงเช้า ตำบลหนองสิม จุดที่ 2 ตำบลวังใหม่2019-07-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-07-12 18:59:41
66ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-11 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-07-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-07-11 14:41:25
67ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-11 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลนาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-11 14:46:25
68ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-11 เวทีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” 2019-07-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-11 18:23:59
69ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-10 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-11 10:17:47
70ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-10 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลเกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-11 10:23:12
71ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-10 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-07-11 10:27:04
72ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-08 เวทีประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา52019-07-08 19:54:12
73ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-08 เวทีประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-07-08 19:58:40
74ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-07 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-07-07 14:57:33
75ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-07 กิจกรรมดำนารวมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-07-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา192019-07-07 15:01:30
76ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-05 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-07-06 10:47:04
77ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-05 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-07-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-07-06 10:52:59
78ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-05 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-07-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-07-06 10:57:01
79ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-04 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 2019-07-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา142019-07-04 15:44:24
80ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-30 เวทีประชุมทำความเข้าใจแบบสอบทาน และจัดทำแผนงานการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนปี 2562 2019-06-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-06-30 17:17:11
81ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-28 เวทีประชุมคณะทำงานแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-06-28 22:22:14
82ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-26 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา262019-06-26 19:25:06
83ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-25 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-06-25 14:06:46
84ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-25 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา92019-06-25 14:10:36
85ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-24 เวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตสุขภาพที่ 7 “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-06-24 19:21:32
86ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-19 ประชุมทีมกองเลขาคณะทำงานด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-06-19 18:59:27
87ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-18 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-06-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-06-18 14:26:10
88ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-18 เวทีประชุมจดแจ้งจัดตั้ง “สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระและเทศบาลตำบลโคกพระ” อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-06-18 14:31:29
89ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-17 เวทีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพงฯ และแกนนำกลไกสภาฮักแพงอำเภอ 2019-06-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-06-17 17:53:42
90ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-15 เวทีรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบสนับสนุนจาก พอช.ในปี 2562 2019-06-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-06-15 17:33:09
91ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-14 เวทีประชุมกองเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม 2019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-06-15 17:27:03
92ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-11 เวทีติดตามเสริมพลังเพื่อการพัฒนาของกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-06-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-06-11 19:43:39
93ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-10 เวทีประชุมทบทวนทำความเข้าใจ การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-06-10 11:46:15
94ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-10 เวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-06-10 19:38:47
95ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-06-07 17:15:22
96ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา192019-06-07 17:21:17
97ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-07 เวทีประชุมอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ประเด็น “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และวิสาหกิจชุมชน”2019-06-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-06-07 17:54:58
98ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-06 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา172019-06-06 19:05:06
99ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-02 เวทีอบรมสมาขิกกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน 13 กลุ่ม ใน 24 หมู่บ้านของสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสุข2019-06-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา172019-06-02 13:53:37
100ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-31 เวทีประชุมการทบทวนสถานภาพข้อมูลของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ภาคอีสาน2019-05-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-05-31 18:37:26
101ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-30 เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “ทีมพี่เลี้ยง” ในการติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-05-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา172019-05-30 18:06:27
102ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-28 คำชี้แจงสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-05-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-05-28 15:30:35
103ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-27 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-05-27 15:44:28
104ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-24 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา62019-05-24 14:58:12
105ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-22 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา232019-05-22 16:45:21
106ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-21 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-05-21 16:27:47
107ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-20 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-05-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา122019-05-20 21:02:03
108ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-17 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา142019-05-17 15:03:34
109ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-16 เวทีอบรมพัฒนาศักภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเด็น “เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”2019-05-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-05-16 15:20:09
110ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-13 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-05-16 15:16:01
111ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-10 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา142019-05-10 13:10:23
112ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-08 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-05-08 13:52:41
113ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-05-08 10:45:47
114ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา112019-05-08 10:47:17
115ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-03 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-05-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-05-03 14:49:51
116ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-30 ประชุมแกนนำคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์2019-04-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา112019-04-30 16:15:49
117ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-29 ประชุมแกนนำตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-04-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา32019-04-29 12:40:28
118ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-29 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-04-29 17:07:45
119ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-26 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลแก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา122019-04-26 13:17:20
120ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-24 เวทีสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนประเด็น “พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร”2019-04-24ไม่มีสุริยพงศ์ สีเทา32019-04-24 16:41:15
121ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-22 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นพันธุกรรมฯ2019-04-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา192019-04-22 21:54:14
122ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-18 ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 1/25622019-04-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-04-18 20:35:43
123ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-10 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย นำร่องพื้นที่ตำบลต้นแบบ 6 ตำบล 6 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-10ไม่มีสุริยพงศ์ สีเทา202019-04-10 17:51:59
124ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-10 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน และงานพันธุกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ฮักแพงแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์บ้านเฮา”2019-04-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา222019-04-10 17:53:54
125ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-09 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-09ไม่มีสุริยพงศ์ สีเทา172019-04-10 11:42:03
126ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-04 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน พื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ปีงบประมาณ 25622019-04-04ไม่มีเรืองเดช โพธิ์ศรี182019-04-04 16:21:31
127ข่าวประชาสัมพันธ์62-03-28 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน “กขป”-2019-03-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา362019-03-28 22:11:42
128ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษา ฯ รมต.เกษตร ฯ ติดตามการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มหาสารคาม2018-11-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา812018-11-06 07:05:56
129ข่าวประชาสัมพันธ์หมอขวนวิ่ง 022018-10-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา812018-11-05 09:21:19
130ข่าวประชาสัมพันธ์หมอชวนวิ่ง 012018-10-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา662018-11-05 09:18:15
131ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดสดตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย ตลาดสดติดดาว2018-10-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา602018-10-31 14:20:09
132ข่าวประชาสัมพันธ์สปอร์ตโฆษณา กพ รพสต.บ้านแบก อ.เชียงยืน2018-10-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา562018-10-31 13:12:02
133ข่าวประชาสัมพันธ์งานงิ้วมหาสารคาม ประจำปี 25612018-10-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1122018-10-24 11:00:30
134ข่าวประชาสัมพันธ์ที่กิน ที่เที่ยว อ.บรบือ2018-10-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา752018-10-24 13:24:01
135ข่าวประชาสัมพันธ์เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ ครั้งที่ 22018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา682018-10-21 08:31:57
136ข่าวประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟแบบชิลล์ Hug ณ สารคาม2018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา832018-10-21 08:37:31
137ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำมดแดง ณ มหาสารคาม2018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1682018-10-21 08:43:46
138ข่าวประชาสัมพันธ์ขอนแก่น - อู่ตะเภา2018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา322018-10-21 08:50:53
139ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำมดแดง ณ มหาสารคาม2018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา782018-10-21 14:47:12
140ข่าวประชาสัมพันธ์นาดูนคอมแพ็ค 25622018-10-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา302018-10-21 10:45:56
141ข่าวประชาสัมพันธ์งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม-2017-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการผู้ดูแลระบบ1722017-05-13 17:56:35