แสดง 121 ถึง 140 จาก 141 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
121ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-22 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นพันธุกรรมฯ2019-04-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-04-22 21:54:14
122ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-18 ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 1/25622019-04-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-04-18 20:35:43
123ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-10 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย นำร่องพื้นที่ตำบลต้นแบบ 6 ตำบล 6 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-10ไม่มีสุริยพงศ์ สีเทา192019-04-10 17:51:59
124ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-10 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน และงานพันธุกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ฮักแพงแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์บ้านเฮา”2019-04-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-04-10 17:53:54
125ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-09 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-09ไม่มีสุริยพงศ์ สีเทา162019-04-10 11:42:03
126ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-04 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน พื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ปีงบประมาณ 25622019-04-04ไม่มีเรืองเดช โพธิ์ศรี172019-04-04 16:21:31
127ข่าวประชาสัมพันธ์62-03-28 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน “กขป”-2019-03-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา352019-03-28 22:11:42
128ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษา ฯ รมต.เกษตร ฯ ติดตามการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มหาสารคาม2018-11-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา792018-11-06 07:05:56
129ข่าวประชาสัมพันธ์หมอขวนวิ่ง 022018-10-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา792018-11-05 09:21:19
130ข่าวประชาสัมพันธ์หมอชวนวิ่ง 012018-10-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา642018-11-05 09:18:15
131ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดสดตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย ตลาดสดติดดาว2018-10-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา582018-10-31 14:20:09
132ข่าวประชาสัมพันธ์สปอร์ตโฆษณา กพ รพสต.บ้านแบก อ.เชียงยืน2018-10-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา552018-10-31 13:12:02
133ข่าวประชาสัมพันธ์งานงิ้วมหาสารคาม ประจำปี 25612018-10-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1112018-10-24 11:00:30
134ข่าวประชาสัมพันธ์ที่กิน ที่เที่ยว อ.บรบือ2018-10-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา702018-10-24 13:24:01
135ข่าวประชาสัมพันธ์เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ ครั้งที่ 22018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา672018-10-21 08:31:57
136ข่าวประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟแบบชิลล์ Hug ณ สารคาม2018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา732018-10-21 08:37:31
137ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำมดแดง ณ มหาสารคาม2018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1662018-10-21 08:43:46
138ข่าวประชาสัมพันธ์ขอนแก่น - อู่ตะเภา2018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา322018-10-21 08:50:53
139ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำมดแดง ณ มหาสารคาม2018-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา772018-10-21 14:47:12
140ข่าวประชาสัมพันธ์นาดูนคอมแพ็ค 25622018-10-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา292018-10-21 10:45:56