แสดง 101 ถึง 120 จาก 141 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
101ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-30 เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “ทีมพี่เลี้ยง” ในการติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-05-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-05-30 18:06:27
102ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-28 คำชี้แจงสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-05-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-05-28 15:30:35
103ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-27 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-05-27 15:44:28
104ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-24 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา62019-05-24 14:58:12
105ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-22 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา222019-05-22 16:45:21
106ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-21 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-05-21 16:27:47
107ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-20 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-05-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา122019-05-20 21:02:03
108ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-17 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา142019-05-17 15:03:34
109ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-16 เวทีอบรมพัฒนาศักภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเด็น “เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”2019-05-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-05-16 15:20:09
110ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-13 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-05-16 15:16:01
111ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-10 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา142019-05-10 13:10:23
112ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-08 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-05-08 13:52:41
113ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-05-08 10:45:47
114ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา112019-05-08 10:47:17
115ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-03 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-05-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-05-03 14:49:51
116ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-30 ประชุมแกนนำคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์2019-04-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา112019-04-30 16:15:49
117ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-29 ประชุมแกนนำตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-04-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา32019-04-29 12:40:28
118ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-29 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-04-29 17:07:45
119ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-26 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลแก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา122019-04-26 13:17:20
120ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-24 เวทีสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนประเด็น “พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร”2019-04-24ไม่มีสุริยพงศ์ สีเทา32019-04-24 16:41:15