แสดง 61 ถึง 80 จาก 141 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
61ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-13 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2019-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-07-15 17:54:22
62ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-13 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2019-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-15 18:06:48
63ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-12 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2019-07-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-12 17:53:07
64ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-12 เวทีอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนให้กับพี่น้องแกนนำชุมขนตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2019-07-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-07-12 18:19:38
65ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-12 เวทีสอบทานแบบบูรณาการระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชน และ สภาองค์กรชุมชนตำบล ในพื้นที่อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม จุดแรก ช่วงเช้า ตำบลหนองสิม จุดที่ 2 ตำบลวังใหม่2019-07-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-07-12 18:59:41
66ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-11 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-07-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-07-11 14:41:25
67ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-11 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลนาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-11 14:46:25
68ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-11 เวทีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” 2019-07-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-11 18:23:59
69ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-10 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-11 10:17:47
70ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-10 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลเกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-07-11 10:23:12
71ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-10 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-07-11 10:27:04
72ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-08 เวทีประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา52019-07-08 19:54:12
73ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-08 เวทีประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-07-08 19:58:40
74ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-07 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา192019-07-07 14:57:33
75ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-07 กิจกรรมดำนารวมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-07-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-07-07 15:01:30
76ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-05 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา142019-07-06 10:47:04
77ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-05 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-07-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา122019-07-06 10:52:59
78ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-05 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-07-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-07-06 10:57:01
79ข่าวประชาสัมพันธ์62-07-04 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 2019-07-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-07-04 15:44:24
80ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-30 เวทีประชุมทำความเข้าใจแบบสอบทาน และจัดทำแผนงานการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนปี 2562 2019-06-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา142019-06-30 17:17:11