แสดง 21 ถึง 40 จาก 141 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
21ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-17 เวทีอบรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดมหาสารคาม2019-09-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา262019-09-22 17:11:36
22ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-15 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-09-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา232019-09-22 17:04:57
23ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-12 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-09-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา252019-09-22 16:59:24
24ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-09 เวทีประมวลผลสถานะการขับเคลื่อนงานธรรมนูญตำบลภาคอีสาน2019-09-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา202019-09-22 16:53:32
25ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-06 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกุง2019-09-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา302019-09-22 16:47:23
26ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-05 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแพง2019-09-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-09-22 16:38:28
27ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-04 เวทีประชุมแกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์2019-09-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา262019-09-22 16:31:55
28ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-03 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเลิงใต้2019-09-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา222019-09-22 16:24:29
29ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-28 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา122019-08-28 15:02:30
30ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-27 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลโนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2019-08-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-08-28 14:37:19
31ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-27 ประชุมคณะทำงานที่อยู่อาศัยภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม2019-08-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา112019-08-28 14:50:09
32ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-26 ประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-08-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-08-28 13:57:16
33ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-26 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา172019-08-28 14:09:27
34ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-26 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-08-28 14:22:19
35ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-21 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม2019-08-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-08-27 18:53:33
36ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-21 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-08-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา92019-08-28 13:47:17
37ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-20 เวทีสรุปผลการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-08-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา92019-08-27 18:45:59
38ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-19 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลกู่สันรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2019-08-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา92019-08-27 18:39:17
39ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-16 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเชียงยืน และเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม2019-08-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา12019-08-27 18:26:45
40ข่าวประชาสัมพันธ์62-08-14 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-08-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา32019-08-27 18:20:24