แสดง 1 ถึง 20 จาก 34 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-17 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา22019-05-17 15:03:34
2ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-16 เวทีอบรมพัฒนาศักภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเด็น “เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”2019-05-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา32019-05-16 15:20:09
3ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-13 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา22019-05-16 15:16:01
4ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-10 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา22019-05-10 13:10:23
5ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-08 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา22019-05-08 13:52:41
6ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา22019-05-08 10:45:47
7ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา22019-05-08 10:47:17
8ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-03 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-05-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา22019-05-03 14:49:51
9ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-30 ประชุมแกนนำคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์2019-04-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา62019-04-30 16:15:49
10ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-29 ประชุมแกนนำตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-04-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา22019-04-29 12:40:28
11ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-29 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา12019-04-29 17:07:45
12ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-26 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลแก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา52019-04-26 13:17:20
13ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-24 เวทีสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนประเด็น “พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร”2019-04-24ไม่มีสุริยพงศ์ สีเทา12019-04-24 16:41:15
14ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-22 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นพันธุกรรมฯ2019-04-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-04-22 21:54:14
15ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-18 ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 1/25622019-04-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา32019-04-18 20:35:43
16ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-10 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย นำร่องพื้นที่ตำบลต้นแบบ 6 ตำบล 6 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-10ไม่มีสุริยพงศ์ สีเทา72019-04-10 17:51:59
17ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-10 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน และงานพันธุกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ฮักแพงแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์บ้านเฮา”2019-04-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา42019-04-10 17:53:54
18ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-09 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-09ไม่มีสุริยพงศ์ สีเทา42019-04-10 11:42:03
19ข่าวประชาสัมพันธ์62-04-04 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน พื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ปีงบประมาณ 25622019-04-04ไม่มีเรืองเดช โพธิ์ศรี52019-04-04 16:21:31
20ข่าวประชาสัมพันธ์62-03-28 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน “กขป”-2019-03-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา172019-03-28 22:11:42