แสดง 1 ถึง 20 จาก 141 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-30 ประชุมคณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-10-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2362019-10-31 14:21:25
2ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-29 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-10-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2182019-10-30 10:44:23
3ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-28 ประชุมงานวิจัย เครือข่ายวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน2019-10-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2112019-10-28 19:47:03
4ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-26 เวทีเสวนาโภชนาการกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย และงานมุทิตาจิตนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี2019-10-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1772019-10-28 12:38:15
5ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-25 เวทีสรุปบทเรียนโครงการวิจัย การสร้างการยอมรับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาตรฐานสูงฯ2019-10-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2172019-10-28 12:28:58
6ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-22 ประชุมคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอบรบือ2019-10-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2142019-10-28 12:21:06
7ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-21 กิจกรรมเยี่ยมยาม ถามข่าว และเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบอำเภอบรบือ2019-10-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2082019-10-28 12:11:48
8ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-20 กิจกรรมเยี่ยมยาม ถามข่าว และเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบอำเภอบรบือ2019-10-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1862019-10-28 11:58:51
9ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-19 ประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-10-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา2062019-10-28 11:49:02
10ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-17 ประชุมงานวิจัย เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บึงปากเขื่อน ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น2019-10-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา1922019-10-28 11:42:00
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด2019-10-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา32019-10-28 11:30:21
12ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-12 เวทีประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านหนองโจด2019-10-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา242019-10-12 13:49:31
13ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-10 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-10-12 13:43:06
14ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-07 เวทีประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล2019-10-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา222019-10-12 13:36:10
15ข่าวประชาสัมพันธ์62-10-04 เวทีประชุมแกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขต 72019-10-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา212019-10-12 13:25:09
16ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-30 เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและแผนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 2019-09-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา232019-10-02 17:53:44
17ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-27 กิจกรรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดข้าวอินทรีย์แบบ PGS แปลงสมาชิกของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-09-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา242019-09-29 17:55:43
18ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-26 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 2019-09-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา302019-09-29 17:51:34
19ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-24 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานประเด็นอาหารปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม2019-09-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา372019-09-24 16:25:26
20ข่าวประชาสัมพันธ์62-09-22 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว2019-09-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา502019-09-22 17:23:14