แสดง 1 ถึง 20 จาก 189 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
154-08-01 รายงานผลการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กเเละเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม 25542017-05-034dbedce8f5afcf0fe294e8047fdb06811.pdf
256-02-18สมัชชาความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอีสาน2017-05-034665ecb76b87dd9c1aace3cd3cd3a0d90.pdf
3-62-03-28 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน “กขป”2019-03-28158fe0eef446fb292174e37723555566c.jpeg
462-04-04 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน พื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ปีงบประมาณ 25622019-04-04161d92e9b1a6c3fcc86945742de7a5017.jpeg
562-04-09 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-091f76b746690f7f26f0e061c41c768c26f.jpeg
662-04-10 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน และงานพันธุกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ฮักแพงแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์บ้านเฮา”2019-04-101fc6398717e62b2ec8bb902ab3a345057.jpeg
762-04-10 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย นำร่องพื้นที่ตำบลต้นแบบ 6 ตำบล 6 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-101a5a67e8a9c3f5d69d708421a5c6b9569.jpeg
862-04-18 ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 1/25622019-04-181449e3abbb5178e39a7d69c1b5ee239c8.jpeg
962-04-22 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นพันธุกรรมฯ2019-04-22177202c58a019a2f5ed988e4c3a35c200.jpeg
1062-04-24 เวทีสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนประเด็น “พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร”2019-04-2413f6738ccd0eb3e9828613e65c06edd36.jpeg
1162-04-26 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลแก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-261d0a84b7e1c6c40fbcac8ce3e8ce6e97c.jpeg
1262-04-29 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-2910177560551ff76dd02b08361d5f16062.jpeg
1362-04-29 ประชุมแกนนำตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-04-291d3b0beccb0eb4ea650e70147d777ba1b.jpeg
1462-04-30 ประชุมแกนนำคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์2019-04-3018189a8502d3056322c2c7b923a90a9c0.jpeg
1562-05-03 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-05-0316a6982562608c31640058ab6dbdc5a02.jpeg
1662-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-061b959afa5693bf5b5668896bdc1e2a9a9.jpeg
1762-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-0611416fde1930085ba3b09ddb1c5fc7f3e.jpeg
1862-05-08 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-081291b22230b0cd93af00517b18d5b6aa4.jpeg
1962-05-10 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-101fd67c278bf847c5061b1ad3fa1ed4312.jpeg
2062-05-13 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-13119b11724a389b9c6e2c79d32a1c59a83.jpeg