แสดง 161 ถึง 180 จาก 189 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
16162-08-28 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-281441c7cc162099335ea0959d48e18cbc8.jpeg
16262-09-03 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเลิงใต้2019-09-0314f15c6df26d0bb83a311096fbc31cfe5.jpeg
16362-09-04 เวทีประชุมแกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์2019-09-0419a27e17c43db872c5c8298230522ec2b.jpeg
16462-09-05 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแพง2019-09-0514435d784e4b7ab90db384bbdefe19752.jpeg
16562-09-06 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกุง2019-09-0619661246911b73c8ccc2a0dd70c045a60.jpeg
16662-09-09 เวทีประมวลผลสถานะการขับเคลื่อนงานธรรมนูญตำบลภาคอีสาน2019-09-0911f967a9e54bd178f388426e89cae4931.jpeg
16762-09-12 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-09-121d6d14f1a12673409736fca9ada1e21fe.jpeg
16862-09-15 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-09-1518de7cb0544ae90e29578bdbad0fc71da.jpeg
16962-09-17 เวทีอบรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดมหาสารคาม2019-09-171ab7273e6d8f60988b874fe018f7fadaf.jpeg
17062-09-22 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว2019-09-22189a6925994ee66f1e8aa2de33c3b35d1.jpeg
17162-09-24 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานประเด็นอาหารปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม2019-09-2417fcd3b7339cd8dc54ecd02b24433f620.jpeg
17262-09-26 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 2019-09-2619a0f68415caaf716dcb367d1513e9944.jpeg
17362-09-27 กิจกรรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดข้าวอินทรีย์แบบ PGS แปลงสมาชิกของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-09-27198272d90d94e0dc13e201b793ce74b7f.jpeg
17462-09-30 เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและแผนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 2019-09-3011c5eb7d3128d92c31530129ddde22d73.jpeg
17562-10-04 เวทีประชุมแกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขต 72019-10-041530b99b9b8dd5a6f06f1deea737829c4.jpeg
17662-10-07 เวทีประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล2019-10-0719edb4ab2ca3d8e161e43adce91af4629.jpeg
17762-10-10 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-10-101fc5e862b4051f6106360d79b8e668c89.jpeg
17862-10-12 เวทีประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านหนองโจด2019-10-12133510688504874eb1b45aa502a71da41.jpeg
179ประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด2019-10-1512617504f993221cb1294a38102de38bc.jpeg
18062-10-17 ประชุมงานวิจัย เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บึงปากเขื่อน ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น2019-10-171b317f09134b17402734834a982d2482c.jpeg