แสดง 141 ถึง 160 จาก 189 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
14162-07-26 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-07-261ee779227380fd2ee284341d62128ea36.jpeg
14262-07-31 เวทีประชุมคณะทำงานสภาตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงงคนพยัคฆ์ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-311013d8e2ae441fd45c8526e06ef2281df.jpeg
14362-07-31 เวทีประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดมหาสารคาม2019-07-3115f70808040c7f7e5d18961e23be177a9.jpeg
14462-08-01 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลหัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-08-011cba42a44e44e65e5e0113c7b97a74819.jpeg
14562-08-02 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-08-021a1379946fb8392385e3d4077046251b3.jpeg
14662-08-05 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-08-051e99faac8263c1686c8f9349f50963feb.jpeg
14762-08-06 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม2019-08-06110eb834c7463100655e0d6164f23345c.jpeg
14862-08-07 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-08-0711a0fec6df91fceaedd3fa7bbd7d81e4d.jpeg
14962-08-13 เวทีสรุปผลการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-13168ed138d418cb4c98e6f2220d44d23b0.jpeg
15062-08-14 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-08-141f3ebc0d91e15f445098df7c389cd314f.jpeg
15162-08-16 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเชียงยืน และเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม2019-08-161da8a8663d6a769eae73b96a6f68348c4.jpeg
15262-08-19 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลกู่สันรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2019-08-191eb04ddb8bfdc7103364dbd217b881375.jpeg
15362-08-20 เวทีสรุปผลการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-08-2019cd890dff598b44f26f1bcdf5dcb19f3.jpeg
15462-08-21 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม2019-08-2119ccff6bf44c40cd5a5f73d482562a3e4.jpeg
15562-08-21 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-08-211a36e9bb5b4a6bb9170eeb54cc130c266.jpeg
15662-08-26 ประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-08-26175b9e2b0e3ce4546805d9fdc70302722.jpeg
15762-08-26 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-2612196be58686e22a9c6cfa1d830e31b20.jpeg
15862-08-26 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-26149e782e5efb69ee461f66e3a3a21f5e7.jpeg
15962-08-27 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลโนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2019-08-27199fee581098e0cd446e50fd7b377478e.jpeg
16062-08-27 ประชุมคณะทำงานที่อยู่อาศัยภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม2019-08-2712a17296b4b5f7a351b3ea710bb4f91e5.jpeg