แสดง 101 ถึง 120 จาก 189 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
10162-06-17 เวทีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพงฯ และแกนนำกลไกสภาฮักแพงอำเภอ 2019-06-171978800f40f6b21e9c61b378e627e13b2.jpeg
10262-06-18 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-06-18150298b0a82e3601d17575da4858699bf.jpeg
10362-06-18 เวทีประชุมจดแจ้งจัดตั้ง “สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระและเทศบาลตำบลโคกพระ” อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-1813de893edca9da2117178ceb4f2dfefc8.jpeg
10462-06-19 ประชุมทีมกองเลขาคณะทำงานด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-1918106bef6aa9eb779a8aad0e7025b5007.jpeg
10562-06-24 เวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตสุขภาพที่ 7 “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-06-24107577211660b7234e6f8ec9de8030b8c.jpeg
10662-06-25 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-06-2513c8c5d2c880625e62edee174b25af808.jpeg
10762-06-25 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-06-251da8e2b37b23ae79b32c123a1950b20fb.jpeg
10862-06-26 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-2616c919851c5b0d792a03df308fc681c68.jpeg
10962-06-28 เวทีประชุมคณะทำงานแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2019-06-281dfb2232ecdef58b87c6fd86e4018cb14.jpeg
11062-06-30 เวทีประชุมทำความเข้าใจแบบสอบทาน และจัดทำแผนงานการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนปี 2562 2019-06-301b7d0867ea93eb225041bd7251e6e4729.jpeg
11162-07-04 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 2019-07-04167936e1db2255c0ae3382eeb5299069a.jpeg
11262-07-05 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-0517b2f808310ac23abfd001157908a2f6c.jpeg
11362-07-05 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-07-0513b903ffc5a16096c14152e6aff9b557c.jpeg
11462-07-05 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-07-05109b7ed280409322301205f8794fa5d71.jpeg
11562-07-07 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-07196e582e751c7f2141e58dc00fb290205.jpeg
11662-07-07 กิจกรรมดำนารวมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-07-0715b7063ef9e902379bbdad81d5ea77fa5.jpeg
11762-07-08 เวทีประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-07-081beefb4fe7161a9c287eab36034435cf8.jpeg
11862-07-08 เวทีประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-07-0812ddcae995610e02556851c4f459de606.jpeg
11962-07-10 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-07-101a334cc8f136d2fbb4ad496208c897dc8.jpeg
12062-07-10 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลเกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-101e10e4285913788c40048edab813353c8.jpeg