แสดง 81 ถึง 100 จาก 189 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
8162-05-16 เวทีอบรมพัฒนาศักภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเด็น “เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”2019-05-161bddc3ff3d198ba5bc5d1d6d5da0f3f57.jpeg
8262-05-17 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-171049aca37dc1d2701203378d074489fe4.jpeg
8362-05-20 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-05-201e9bb4a19f4b67ac6001dc6855fc5b1ab.jpeg
8462-05-21 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-211f0498f483743849292c0da65b8c03d6b.jpeg
8562-05-22 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-22131ce3a14f6273aaf73b98d11cc9778f0.jpeg
8662-05-24 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-241ad255e761bb5c5d5ce6720fd5582bc36.jpeg
8762-05-27 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-271112616cccf2ef835c0cd1e8b5fd31010.jpeg
8862-05-28 คำชี้แจงสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-05-281c4da37159ab8eb6044cd09e198daafbd.jpeg
8962-05-30 เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “ทีมพี่เลี้ยง” ในการติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-05-301e596adf098e0c27582dab7d72650a89d.jpeg
9062-05-31 เวทีประชุมการทบทวนสถานภาพข้อมูลของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ภาคอีสาน2019-05-311eddac66de52cc446c5d55b4fe35eabba.jpeg
9162-06-02 เวทีอบรมสมาขิกกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน 13 กลุ่ม ใน 24 หมู่บ้านของสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสุข2019-06-021621322138b0d083b65238fd684e67741.jpeg
9262-06-06 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-061547d5a67632aa8cfd6c9f722915e3d97.jpeg
9362-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-071a4ca88fe578644977cbab0351d9c6ded.jpeg
9462-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-07115a0325f165f35ef2414c82f15800b18.jpeg
9562-06-07 เวทีประชุมอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ประเด็น “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และวิสาหกิจชุมชน”2019-06-0710f96c4b656f92c2f7603f955e4b55b2e.jpeg
9662-06-10 เวทีประชุมทบทวนทำความเข้าใจ การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2019-06-101d01d6782187f8b35415687af301e8e02.jpeg
9762-06-10 เวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-101d54368a59d0259a755f6400f6b932f8a.jpeg
9862-06-11 เวทีติดตามเสริมพลังเพื่อการพัฒนาของกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-06-1113bff8eb0e644e1795cd26311ac5018e1.jpeg
9962-06-14 เวทีประชุมกองเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม 2019-06-14190485fb6201d02717f218aba088a18b0.jpeg
10062-06-15 เวทีรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบสนับสนุนจาก พอช.ในปี 2562 2019-06-151494459d39a31c1521b6142c4b32dce92.jpeg