เลขที่หนังสือ
เรื่อง62-10-29 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม29 ต.ค.62 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัยอำเภอบรบือ(สภาฮักแพงอำเภอบรบือ) จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะของคนมหาสารคามในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ ณ อบต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งมีตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินงาน รวม 3 ตำบลโดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ รพ.สต. เกษตร และ อื่นๆ ซึ่งมีตำบลที่เข้าร่วมดำเนินงาน 3 ตำบล ได้แก่ ต.ยาง ต.โนนราษี และ ต.หนองสิม ชึ่งหลังจากนี้ทางกองเลขาคณะทำงานฯ จะสรุปข้อมูลและจัดทำเป็นแผนงานการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนของอำเภอบรบือในปี 2563 ต่อไป
ไฟล์หนังสือ/ภาพda3b50f80874f3d068c75d354474c227.jpeg
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก37
ลงวันที่2019-10-29
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว218
สร้างโดยSanti
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อSep 24, 2021 8:16:19 AM
สร้างโดยระบบเมื่อOct 30, 2019 3:44:27 AM
สังกัด00031