เลขที่หนังสือ
เรื่อง62-10-25 เวทีสรุปบทเรียนโครงการวิจัย การสร้างการยอมรับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาตรฐานสูงฯ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม25 ต.ค.62 โครงการวิจัย “การสร้างการยอมรับนวัตกรรมวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเมืองมาตรฐานสูงสู่เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและนโยบาย” จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โดยมีแกนนำเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนของจังหวัดมหาสารคามได้เข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียน ซึ่งสภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในการขยายผลงานนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้พี่น้องในเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ และมีรายได้จากเศรษฐกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว และนำไปสู่การขยายผลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกเครือข่ายสภาองค์กรขุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคามต่อไป ในปี 2563-2564 ต่อไป
ไฟล์หนังสือ/ภาพafec141e6fb203adfda60537b1484693.jpeg
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก37
ลงวันที่2019-10-25
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว156
สร้างโดยSanti
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ16 เม.ย. 2021 18:44:03
สร้างโดยระบบเมื่อ28 ต.ค. 2019 12:28:58
สังกัด00031