เลขที่หนังสือ
เรื่อง62-10-21 กิจกรรมเยี่ยมยาม ถามข่าว และเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบอำเภอบรบือ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม21 ต.ค.62 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ และสภาฮักแพงอำเภอบรบือ จัดกิจกรรมเยี่ยมยามถามข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนของอำเภอบรบือ “ผู้คักแน” (วันที่สามวันสุดท้าย) จำนวน 6 แปลง ประกอบด้วย 1. นายสง่า ... บ้านโคกเสือเฒ่า ต.หนองม่วง 2. นายวีระ เลิงฮัง บ้านยาง ต.ยาง 3. นายสุริยนต์ มูลกวนบ้าน บ้านหนองแวง ต.บัวมาศ 4. นายอวยชัย แทบนาม บ้านดอนงัว ต.ดอนงัว 5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี ผู้ใหญ่อำพร พิเมย 6. นายสาคร ทับทิมไสย์ บ้านโนนทอง ต.โนนแดง และสุดท้ายร่วมกันสรุปงานและออกแบบแผนการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนของอำเภอบรบือในระยะต่อไป...
ไฟล์หนังสือ/ภาพeaf60eb357fe2aa875111d8238ccdac9.jpeg
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก37
ลงวันที่2019-10-21
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว143
สร้างโดยSanti
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ16 เม.ย. 2021 19:07:44
สร้างโดยระบบเมื่อ28 ต.ค. 2019 12:11:48
สังกัด00031