เลขที่หนังสือ
เรื่องข้อเสนอนโยบายโฮมสุขอีสาน2561_1
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 27 พย ได้มีการเตรียมการจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข "โฮมสุขอีสาน" ครั้งที่ 1 ซึ่งจะเปิดงานในวันที่ 28 พย 61 โดยการจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พย 61 ทีมงานสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม และทีมงานออแกไนท์ดีไซงาม ร่วมเป็นทีมจัดงานโดยมีภาคส่วนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่วนงานกระทรวงสาธารณสุข เขต 7-8-9-10 กรมอนามัย กรมควบคุมโรค เขต 7-8-9-10 สปสช เขต 7-8-9-10 มีส่วนร่วมในการจัดเอกสารวิชาการ เนื้อหาในประเด็นอาหารปลอดภัย ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นผู้สูงอายุ ประเด็นธรรมนูญพระสงฆ์ โดยมีทีม กขป 7-8-9-10 เป็นผู้สนับสนุนการทำงาน โดยในปีนี้ กขป 7 เป็นเจ้าภาพจัดที่ KICE ขอนแก่น โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ7dcfb92b196a092a0beb6cd999aaf1ff.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก37
ลงวันที่2018-12-28
แสดงหน้าเว็บหลัก...6
อ่านแล้ว364
สร้างโดยSuriyapongseetao
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อSep 24, 2021 9:41:06 AM
สร้างโดยระบบเมื่อDec 3, 2018 4:03:45 AM
สังกัด11052