เลขที่หนังสือ
เรื่องข้อเสนอนโยบายโฮมสุขอีสาน
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 27 พย ได้มีการเตรียมการจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข "โฮมสุขอีสาน" ครั้งที่ 1 ซึ่งจะเปิดงานในวันที่ 28 พย 61 โดยการจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พย 61 ทีมงานสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม และทีมงานออแกไนท์ดีไซงาม ร่วมเป็นทีมจัดงานโดยมีภาคส่วนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่วนงานกระทรวงสาธารณสุข เขต 7-8-9-10 กรมอนามัย กรมควบคุมโรค เขต 7-8-9-10 สปสช เขต 7-8-9-10 มีส่วนร่วมในการจัดเอกสารวิชาการ เนื้อหาในประเด็นอาหารปลอดภัย ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นผู้สูงอายุ ประเด็นธรรมนูญพระสงฆ์ โดยมีทีม กขป 7-8-9-10 เป็นผู้สนับสนุนการทำงาน โดยในปีนี้ กขป 7 เป็นเจ้าภาพจัดที่ KICE ขอนแก่น โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ0c4dd64e1cda80c3556c42bab709514e.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก37
ลงวันที่2018-11-28
แสดงหน้าเว็บหลัก...6
อ่านแล้ว141
สร้างโดยSuriyapongseetao
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ24 ก.ย. 2020 22:37:03
สร้างโดยระบบเมื่อ3 ธ.ค. 2018 11:00:30
สังกัด11052